Do hry vstupujete na vlastní odpovědnost. Přečtěte si tyto zásady.

  • Do hry vstupujete na vlastní odpovědnost. Za nezletilé hráče odpovídají rodiče.
  • Osoby pod vlivem drog nebo alkoholu se hry nemohou zúčastnit. Osoby, které by dle úsudku roomasterů (obsluhy) mohly poškodit hru nebo být nebezpečné sobě nebo svým spoluhráčům, budou vyloučeny ze hry.
  • Nevstupujte do herních prostor s žádnými nebezpečnými předměty, jako jsou nože a střelné zbraně nebo jakékoliv jiné předměty, které by Vás nebo Vaše spoluhráče mohly ohrožovat na zdraví.
  • Pořizování audiovizuálních záznamů je v průběhu hry zakázáno, pokud se nedomluvíte s roomasterem jinak.
  • Kouření je zakázáno v celých prostorách.
  • Prosíme kardiaky, těžce nemocné pacienty, osoby se sníženou orientací, aby zvážili svou účast ve hře. Do hry vstupují na vlastní odpovědnost.
  • Podmínkou ke vstupu do hry je respektování bezpečnostních standardů a pravidel hry každým z hráčů. Osoby, které tato pravidla respektovat nebudou, musí opustit prostory.
  • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků budou využity výhradně pro vnitřní potřeby společnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.